تبلیغات
جمعه بازار - آموخته های من

آموخته های من

سه شنبه 28 مهر 1388 02:12 ب.ظ

نویسنده : محبوبه
در زندگی یاد گرفتم که اگرمی دانستیم دوستان خود به خود تغییر می کنند این همه تلاش نمی کردیم تا آنها را تغییر دهیم.

در زندگی یاد گرفتم که ممکن است سالها طول بکشد تا آرام و آهسته بنای اعتماد در قلبی ساخته شود ولی فقط لحظه ای برای تخریب آن کافی است.

در زندگی یاد گرفتم که ممکن است افرلد زیادی مرا دوست داشته باشند ولی نمی دانند آن را چگونه ابراز کنند.

در زندگی یاد گرفتم که دوستی حقیقی همچنان به رشد و بالندگی خود ادامه می دهد حتی از دورترین فاصله.

در زندگی یاد گرفتم که همه ما گاهی اوقات عصبانی می شویم در این مواقع حق ابراز عصبانیت داریم اما حق اعمال خشونت نداریم.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -